• 31 oktober 2013
  • News

Samen met 5 andere bedrijven in de bestratingsbranche is Boerman Hovenier en Bestratingen genomineerd voor de Gouden Straatsteen 2013. Deze prijs wordt uitgereikt aan het bedrijf dat het meest efficiënt bestraat, en waarbij de gezondheid van straatmakers hoog in het vaandel staat.

Gouden Straatsteen 2013

Wie wint de FNV Bouw Gouden Straatsteen..?!
Hoewel het mechanisch bestraten nog niet overal dagelijkse praktijk is, gaan wel steeds meer bestratings bedrijven en opdrachtgevers/gemeenten hiertoe over. En dat is een goede zaak. Nog  teveel straatmakers worden door handmatig straten fysiek te zwaar belast en vallen vanwege gezondheidsklachten, zoals versleten ruggen, kapotte knieën en overbelaste polsen uit. Dat is en blijft ontoelaatbaar en past niet in de FNV Bouw Gewoon Goed werk campagne.

Daarnaast kan ook het mechanisch bestraten in de praktijk beter worden toegepast. Hoe gaan we veilig om met de machines? Hoe rouleren we goed met het zware werk eromheen? Hoe gaan we om met dieselmotoren emissie? Kortom redenen genoeg voor FNV Bouw om voor de 3e keer (na 2009 en 2011)  de Gouden Straatsteen uit te reiken aan het bedrijf en  de opdrachtgever/gemeente die efficiënt mechanisch bestraten, inclusief de gezondheid van straatmakers, hoog in het vaandel heeft staan. Ditmaal in nauwe samenwerking met Arbouw: DE organisatie als het gaat om gezond en veilig werken.

Jurering
Eind oktober/begin november bezoeken de juryleden de bestratings bedrijven en gemeentes die mechanisch bestraten, inclusief de gezondheid van straatmakers, hoog in het vaandel hebben staan, zoals verwoord in de nieuwe CROW-publicatie 324. Tijdens hun bezoek letten de juryleden er vooral op of mechanisch bestraten beleid is en geen uitzondering. Daarnaast kan ook het mechanisch bestraten in de praktijk beter worden toegepast. Hoe wordt er veilig omgegaan met machines? Hoe goed wordt het zware werk eromheen gerouleerd? Hoe gaan we om met dieselmotorenemissie?

De Gouden Straatsteen-jury 2013 bestaat uit:

  • Robert Jan van den Berg – manager cursussen en opleidingen bij CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.
  • Bert Oomen – kaderlid FNV Bouw.
  • Leoniek van der Vliet – projectleider inspectie SZW.
  • Anne Fokke de Vries – secretaris Kenniscentrum Bestratingen/directeur OBN.
  • Jan Warning – directeur Arbouw, DE organisatie als het gaat om gezond en veilig werken.

Op dinsdagmiddag 17 december aanstaande reikt FNV Bouw, samen met Arbouw, de Gouden Straatstenen 2013 uit.