skip to Main Content

Door haar processen professioneel te organiseren en hoogwaardig materiaal en materieel te gebruiken staat Boerman Bestratingen garant voor optimale kwaliteit. Om dit te bewijzen en te waarborgen zijn wij aangesloten bij diverse organisaties en keurmerken.

VCA* certificaat

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Dit certificaat is een garantie dat Boerman Bestratingen werkt volgens de wettelijk bepaalde veiligheidseisen. Het certificaat is van toepassing op de werkwijze van onze werknemers en op ons materieel. Het VCA certificaat wordt jaarlijks verlengd na nauwkeurige controle door een bevoegde instantie. (www.vca.nl)

Download ons VCA-certificaat hier

GPI Infra certificaat

De afkorting GPI staat voor Generieke Poortinstructie. Met het behalen van dit persoonsgebonden certificaat toon je aan dat je weet wat het gewenste veiligheidsgedrag is op een bouwlocatie voor grond-, weg-, water-of railbouw.
Met je GPI certificaat heb toegang tot elke GPI-bouwlocatie. (gpi.explainsafe.nl)

SBB Erkend Leerbedrijf

Goede mensen hebben is één, goede mensen houden is een tweede. Daarom hechten we voor de toekomst veel waarde aan het opleiden van jonge vakmensen. Boerman Bestratingen is een door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) Erkend Leerbedrijf. Dat betekent dat onze leermeester dagelijks bezig is met de praktijkopleiding van onze jongere collega’s. Opleidingsmogelijkheden tot o.a. Opperman bestratingen, Straatmaker, Vakman gww., niveau 1 t/m 3 (www.s-bb.nl)

Download ons SBB-certificaat hier

OBN Brancheorganisatie Ondernemersverening Bestrating Nederland

Nederland kan niet zonder goede infrastructuur, dus ook niet zonder vakkundige stratenmakers, hoogwaardige toeleveranciers en opdrachtgevers. Als branchevereniging brengt de OBN daarom de hele keten van de bestratingsbranche bij elkaar, van stratenmaker tot certificeringsinstituut en leverancier van materiaal of materieel. We zijn namelijk samen verantwoordelijk voor kwalitatief straatwerk met een lange levensduur.

De vereniging waar stratenmakers specialisten zijn. De OBN en al haar leden staan voor echte vakmanschap, samenwerking en kwaliteit.

Het vakmanschap waarover de leden beschikken blijft op een uniek niveau door de vele ervaring die er worden uitgewisseld. Door vele trainingen te volgen zorgen we er met elkaar voor dat dit zo blijft. Met elkaar samenwerken zorgt ervoor dat de branche versterkt, er hogere kwaliteit geboden wordt en het eindresultaat constant verbeterd. Vakwerk, gezondheid, veiligheid en gezondheid staan hoog in het vaandel. Samen onderweg naar een succesvolle toekomst.

OBN-leden zijn, met hun kennis en ervaring, de specialisten van de bestratingsbranche. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen van mechanisch bestraten erg hard. Dit helpt de branche gezond te houden, maar vraagt om een andere aanpak.

De OBN ziet hier het belang van in, maar wil voorkomen dat het ambacht verloren gaat, want niet alles kan machinaal verwerkt worden. Daarom besteden we veel aandacht aan het opleiden van de vakmensen van de toekomst, die zowel geautomatiseerd als met de hamer moeten kunnen werken. (www.obn.nl)

Download ons bewijs van lidmaatschap hier

Back To Top